Bemutatkozás Ajánlatkérés Elérhetőség Partnerek
Utasbiztosítás
DOMINÓ ALKUSZ KFT.
3980 Sátoraljaújhely,
Tőke sor 13.
+ 36 47 322 068

Síelés, snowboard, hegyi túra, tengerparti üdülés…felhőtlen kikapcsolódás utasbiztosítással! Szeretne utasbiztosítást kötni egy esetleges megbetegedés, baleset orvosi költségeinek megtérítése érdekében? Utasbiztosítás kötés itt! Az utasbiztosítással kapcsolatos részletekért kattintson ide!

Hogy lehet megkötni gyorsan és egyszerűen az utasbiztosítást ONLINE?
Utasbiztosítás alapszolgáltatásai
Meddig lehet az utasbiztosítást megkötni?
Milyen szolgáltatásokat nyújt az utasbiztosítás?
Általában milyen szolgáltatást nyújt a biztosító élet-, baleset- és betegségbiztosítás esetén?
Mit jelent az assistance-szolgálat?
Mit kell tudni a poggyászbiztosításról?
Mi a teendő kár esetén?
Mi minősül mentesülésnek és kizárásnak?
Sportolás esetén
Mit kell tudni az Egészségügyi Kártyáról?
Tájékoztató jellegű utasbiztosítási termék-összehasonlító táblázat

Hogy lehet megkötni gyorsan és egyszerűen az utasbiztosítást ONLINE?

A Domino Alkusz Kft. az utasbiztosítást kínáló társaságok közül a két legnagyobb biztosítót ajánlja: EUB Biztosításkötés itt! Atlasz Biztosító. Biztosításkötés itt! A megadott linkre kattintva Ön azonnal megkötheti igényeinek pontosan megfelelő utasbiztosítását. Amennyiben más biztosítótársaság szolgáltatása iránt érdeklődik, kérjen tőlünk ajánlatot itt!

Utasbiztosítás alapszolgáltatásai:

A biztosítótársaságok utazás biztosítási szolgáltatásai négy csoportba sorolhatók. Mindegyik utasbiztosítási módozat tartalmaz: 1.asszisztenciaszolgáltatást, 2.klasszikus élet-, baleset- és betegségbiztosítási szolgáltatást, 3.poggyászbiztosítást. Továbbá, nem egy módozat jogvédelmi szolgáltatást is nyújt.

Meddig lehet az utasbiztosítást megkötni?

Akár az utazás előtti napon is, pár perc alatt. Bankkártyás fizetéssel, könnyen és biztonságosan megkötheti a kívánt szerződést. Utasbiztosítás kötés itt!

Milyen szolgáltatásokat nyújt az utasbiztosítás?

Az utasbiztosítás külföldi utazás során váratlanul bekövetkező megbetegedésre, sürgős beteg és baleseti ellátások költségeire, poggyászkárra, a biztosítási kötvényben meghatározott egyéb kockázatokra nyújt fedezetet, továbbá tartalmazza a 24 órás assistance-szolgálatot.

Általában milyen szolgáltatást nyújt a biztosító élet-, baleset- és betegségbiztosítás esetén?

hozzátartozó értesítése, hozzátartozó kiutazásának megszervezése, gyermek hazajuttatása, az idő előtti hazautazással járó költségek megtérítése. (Pl. beteg vagy esetleg holttest hazaszállítása miatt felmerült költségek kifizetése)

Mit jelent az assistance-szolgálat?

biztosítók assistance-központjai a világ bármely pontjáról elérhető, telefonos segítségnyújtó szolgáltatásokat biztosítanak, éjjel-nappal működő segélyvonal, az ügyfélszolgálat magyar nyelven tájékoztat bennünket a szükséges teendőkről és a segítség igénybevételének lehetséges módjairól.

Mit kell tudni a poggyászbiztosításról?

Poggyászbiztosítás tartalmazza: a poggyászban eset károk megtérítését, pl. az útipoggyász megsérülése; a poggyász eltulajdonításának esetén - limitáltan - a költségek megtérítését. Több módozat esetén terméktől függően további szolgáltatást is tartalmazhat a poggyászbiztosítás: poggyászkésésből adódó költségtérítést jogvédelmi segítségnyújtást (pl. gondatlanságból elkövetett bűncselekmény, szabálysértés esetén a limit erejéig a biztosító átvállalja a felmerülő ügyvédi, szakértői költségeket, illetve egyéb felmerülő költségeinket is átvállalja (elsősorban óvadék, de lehet perköltség, illeték is). útiokmányok pótlására vonatkozó költségtérítés, útiokmányok pótlásával kapcsolatos külföldi utazási és konzulátusi költségek térítése.

Mi a teendő kár esetén?

1.Az első, és legfontosabb teendő értesíteni a biztosítónk assistance-központját (ezt általában kedvezményes tarifával megtehető, és magyar nyelven kapunk segítséget). A biztosító alacsony összegben korlátozhatja a kártérítés mértékét az assistance-központ értesítésének elmulasztása esetén! 2.Baleset, lopás, rablás esetén szükséges a helyi hatóságok értesítése (jegyzőkönyv felvétele). Biztosító társasághoz kárrendezés esetén benyújtandó iratok: baleseti jegyzőkönyv, költségeket igazoló számlák, orvosi igazolás. Mi minősül mentesülésnek és kizárásnak? A biztosítások általános kizárásai, melyek az utasbiztosítás esetén is érvényesülnek: nukleáris sugárzás, polgárháború, háború, jogellenes vagy súlyosan gondatlan magatartás, ittas állapot, kábítószer hatása, öngyilkosság. A betegségbiztosításoknál természetesen nem biztosított az utazás előtt már meglévő betegség külföldi kezelése, a terhességgel kapcsolatos események. Poggyászbiztosításnál a biztosítók kizárják a kockázatból a nemesfémeket, gyűjteményeket, szőrméket, készpénzt, sporteszközöket ideértve a kerékpárt is. A magas egyedi értéket képviselő tárgyakat szintén nem fogadják kockázatba a biztosítók. Az olcsóbb biztosítási csomagok ezek megtérítését eleve kizárják, vagy csak minimális összegig vállalnak rá kártérítési kötelezettséget (pl. fényképezőgép, videókamera). Ellenben, ma már egyre inkább jelennek meg olyan szabályzatok, amelyek fényképezőgépre és videokamerára is megfelelő határösszeget tartalmaz. Kizárandó eseménynek minősül továbbá: az őrizetlenül hagyott tárgyak eltulajdonítása, vagy a gépjármű utasteréből történő eltulajdonítása a tárgyaknak!

Sportolás esetén

Sportolóknak normál utasbiztosítás helyett speciális sportbiztosítást is köthetnek, amely fedezetet nyújt vadvízi evezés, búvárkodás, síelés és más sporttevékenység közben bekövetkezett baleset esetén. A biztosító speciális szolgáltatásként, a sí-és a snowboard-felszerelést, a kerékpárt magasabb limittel vállalja. A biztosítok a kedvező árral rendelkező, jellemzően alacsony módozatú biztosításoktól kezdve a teljes körű szolgáltatásokat nyújtó, mindent igényt kielégítő módozatokig eltérő tartalommal és limitösszegekkel kínálják szolgáltatásaikat. Ezért kérjük, hogy biztosításkötés előtt időben tájékozódjon a részletekről. Amennyiben szükséges keresse tanácsadónkat, aki szívesen ellátja Önt a megfelelő információkról. Utasbiztosítás módozatokról kérjen tájékoztatást itt!

Mit kell tudni az Egészségügyi Kártyáról?

Az Európai Egészségbiztosítási Kártya valamelyest megoldást ad a külföldön történt megbetegedéssel, balesettel kapcsolatos orvosi költségek megtérítésére egy másik uniós tagországban (vagy EGT országban) átmeneti jelleggel tartózkodó személy számára. A sürgősségi egészségügyi ellátást az a tagállam nyújtja, amelynek területén éppen tartózkodik a biztosított, aki a tagállam állampolgáraival azonos feltételek mellett veheti igénybe a szolgáltatást. Az ingyenesség tehát nem garantált, a keletkező költségekből akár 20-30%-ot is a betegnek kell önrész címén megtérítenie.

A részletesebb tájékoztatásért, kérem kattintson ide!

link neve: Amit az Európai Egészségbiztosítási Kártyáról tudni kell (85KB)

Tájékoztató jellegű utasbiztosítási termék-összehasonlító táblázat

A Pénzügyi Szervek Állami Felügyelete honlapján elérhető egy utasbiztosítási termék-összehasonlító táblázat, melyből Ön is tájékozódhat az igényeinek megfelelő szolgáltatásról.

Az alábbi táblázat olyan utazási biztosításokat tartalmaz, amelyeket a belföldi utasok önálló termékként vásárolhatnak meg. Nem térnek ki a bankkártyákhoz kapcsolódó biztosítási szolgáltatásokra, valamint az olyan utasbiztosításokra, amelyeket más biztosítási termékekkel összevontan egy csomagban, illetve kiegészítő szolgáltatásként kínálnak a biztosítók.

FONTOS! A táblázatban feltüntetett adatok csak tájékoztatásul szolgálnak, a konkrét biztosítási szerződés tartalmát és részleteit illetően tanácsadónk nyújt segítséget. Hiteles információ kéréséhez kattintson ide!


Utazási biztosítások összehasonlító táblázata (618KB)